AMSTERDAM - Nature4Cities


                             

 

Deze vragenlijst richt zich op inwoners van Amsterdam en gaat over de beleving van het groen in de stad.

Stadse natuur kan van grote invloed zijn op de gezondheid en de mentale gesteldheid van stadsbewoners.

De Universiteit van Nantes en de 'Pays de la Loire Psychology Labaroty (LPPL) doen onderzoek naar de invloed van de natuurlijke omgeving op de kwaliteit van het leven en welzijn. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de 'Pays de la Loire Psychology Laboratory' aan de Universiteit van Nantes (FR)  in het kader van het Europese project Nature4Cities.

Duneworks (NL) maakt onderdeel uit van dit consortium en verzorgt de afname van vragenlijsten in Nederland (te Amsterdam).

Het kost ongeveer 15 minuten  om de vragenlijst in te vullen. Er zijn geen goede of slechte antwoorden. Het enige wat telt is uw mening.

Meer informatie over dit project kunt u op de Nature4Cities website vinden: https://www.nature4cities.eu

Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot het onderzoek kunt u contact opnemen met colin.lemee@univ-nantes.fr. Voor praktische vragen rondom de afname van de vragenlijst in Nederland kunt u contact opnemen met yvette.jeuken@duneworks.nl

Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.